Prvý prejav v parlamente

Autor: Jozef Mikloško | 25.5.2012 o 18:41 | Karma článku: 9,16 | Prečítané:  1290x

NR SR schválila Programové vyhlásenie (PV) vlády a vyslovila jej dôveru. 4-dňová rozprava bola slušná a demokratická, nebola limitovaná. Často zaznela námietka k všeobecnosti a nekonkrétnosti, vo faktickej poznámke som konštatoval, že PV obsahuje veľa výrazov typu: "vláda zváži, navrhne, posúdi možnosť, efektivitu, sústredí sa, analyzuje, podnikne kroky, bude si ctiť, presadzovať, podporovať, zabezpečovať, razantnejšie zakročí, prehodnotí, skvalitní priebeh, zameria sa, zlepší, nadviaže, podporí vytváranie podmienok. Málokrát je tam slovo schváli, tieto frázy sa budú v budúcnosti ťažko kontrolovať." V rozprave jadro môjho 23 min. vystúpenia bolo takéto:

Začnem uznaním niektorých vecí v PV. Páči sa mi, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, že rodina je základná bunka, určujúca kvalitu života, že rodinná politika bude centrom záujmu sociálnej politiky štátu. Vítam prípravu koncepcie štátnej rodinnej politiky. Nad touto témou sa pravidelne stretá pracovná skupina, aj ja, ďalšie stretnutie bude 24.5.2012 v NR SR. PV sa hlási k sociálnemu trhovému hospodárstvu, ideológii kresťanskej demokracie, ktorá sa opiera o sociálne učenie cirkvi. Stojí na princípe dôstojnosti ľudskej osoby, spoločného dobra, subsidiarity a solidarity. Oceňujem snahu o elektronizáciu štátnej správy, občan by nemal pobehovať medzi často arogantnými úradmi, ktoré sú tu pre nás, nie my pre nich. Vítam snahu o zákonné zavedenie minimálneho dôchodku, najmä ženy v domácnosti, ktoré vychovali viacero detí, sú na tom zle. Podporím vytváranie pracovných miest pre služby seniorom, aj to, aby z príspevkov ľudí nemali poisťovne enormné zisky. Nesmie sa stať, aby zisková poisťovňa chcela prepustiť kvôli platu sestry zo svojej nemocnice. Podporím kontrolu zahraničných akcionárov strategických podnikov, treba však skontrolovať aj to, čo urobili naši privatizéri so získanými podnikmi. Doteraz nevieme, kto čo získal a čo s tým urobil. Podporím novelu zlého zákona a jeho novely o sociálnych službách. Vypracujem zákon na ochranu mládeže pred nežiadúcimi vplyvmi, pretože útoky drog, pornografie, alkoholu a médií sú dnes mimoriadne veľké. V televíziách sa sústavne porušuje zákon, do 22. hod. dávajú pre mládež nevhodné programy, ktoré na druhý deň ráno opakujú. Rade pre vysielanie budem dávať sťažnosti za porušovanie zákona. Mojou srdcovkou je zriadenie Slovenského historického ústavu v Ríme. V archívoch tohto mesta je veľa materiálov o Slovensku. 11 štátov tam má historické ústavy, iba Slovensko ho nemá. Zákon bol v r. 2010 schválený, prezident ho nepodpísal. Bol náročný na financie, ústav možno založiť aj s menšími nárokmi. PV vzniklo po množstve dialógov, zdá sa, že je zhrnutím všetkých požiadaviek partnerov. Do dialógu pozvali aj Jednotu dôchodcov, druhú najväčšiu organizáciu seniorov Združenie kresťanských seniorov (ZKS) nepozvali, som jeho predsedom a predsedom komisie pre tvorbu vízie o aktívnom starnutí, podpore a ochrane seniorov. Vláda jednej strany sa v minulosti neosvedčila. Ak chce obstáť, nesmie opakovať metódy predchodcov. Je ušetrená koaličných rozporov, ale bude mať veľké pokušenia pracovať starými metódami. Iba ten pomôže Slovensku, kto ho zjednotí. Vláda oznamuje založenie nových Rád vlády a národných programov. Je to správne, ale môže to byť formálne a nekonkrétne. Rád vlády do r. 2010 bolo veľa, potom prestali pracovať. Bol som v Rade pre seniorov, bolo nás tam asi 100, ťažko sa tam niečo presadilo. Odporúčam menšie rady odborníkov, ktoré rýchlo formulujú stanoviská. V roku 1990-92 som bol podpredseda Federálnej vlády - národnej obeti, nebola to fráza. Názov Vláda istôt pre občanov je snáď dobre mienený, ale zabezpečenie istôt občanov nezávisí len od nás. Okolo nás je veľa neistôt, veď Slovensko je veľké ako predmestie Šanghaja. V kríze vznikajú mnohé neistoty, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Už v tretej vete PV sa píše o eliminácii vplyvu krízy, nižšie o úlohe zmiernením dopadov krízy posilniť istoty ľudí. Tvrdí sa, že krízu spôsobili bohatí i silní - niektorí zbohatli aj čestnou prácou, podporujú charitu, oni nezapríčinili krízu. O príčinách krízy PV nehovorí. Spôsobila ju ľudská chamtivosť, nedostatok morálky, život nad pomery, na dlh, špekulácie na finančných trhoch. Odhady na obchody s nekontrolovateľnými a nezdanenými derivátmi, sú 1500 bil. euro, pričom HDP sveta je 25x menší, to je veľmi rizikové. V encyklike Benedikta XVI. Láska v pravde sa otvorene píše o príčinách krízy a o návrhoch na riešenie. Už Baťa vedel, že príčinou je nedostatok morálky, že trhová ekonomika formou trhni, čo môžeš, nefunguje. Okrem finančného eurovalu je preto potrebný aj morálny euroval. Slovensko sa musí snažiť o zmenu svetového finančného systému, je to Titanik, ktorý narazil. Vo svete sa stále viac diskutuje o novej Bretton-Woodskej zmluve, o napojení mien na zlato, o pevných kurzoch, netlačení nekrytých peňazí, o znovuzavedení amerického protikrízového Glass-Steagalovho zákona z minulého storočia, o neakceptovaní súkromných raitingových, najmä zámorských agentúr. Podľa PV zvyšovanie nezamestnanosti je krutým výsledkom svetovej krízy. Áno, ale príčinou je aj nízka kvalifikácia ľudí, už Wiener hovoril, že kybernetizácia a robotizácia bude hrobom ľudí s nízkou kvalifikáciou. Nezamestnanosť u nás vytvára aj tvrdý postoj k odvodom podnikateľov a demotivačné príspevky aj pre tých, ktorým sa nechce pracovať. PV tvrdí, že korupcia je hlavnou témou Slovenska, podľa analýz je problémom č.4 - iba 8 % ľudí, po Gorile 12 %, ju pokladá za príčinu zlého smerovania. Vo voľbách ju brali v úvahu iba voliči SDKÚ, po voľbách už nie je témou, dúfam, že ešte bude. PV nerieši problém budúcnosti dôchodkov. Dávam podnet, aby sa pri ich tvorbe nebrali iba odvody, aj práca žien v domácnosti a počet dobre vychovaných detí platiacich odvody. Deti by mohli prispievať na penzie rodičov 2 % zo svojho daňového základu. Kultúra nie je zle spracovaná. Je našou vstupenkou do Európy, naše najväčšie bohatstvo je v talente a tvorivosti ľudí. PV nespomína, že Košice budú európskym mestom kultúry 2013. V školstve sa zabudlo na univerzity tretieho veku. Máme ich 13 so 6500 študentami, financujú sa zo svojich príspevkov, bez podpory univerzít. Máme 37 vysokých škôl, ich úroveň klesá. Lietajúci profesori a docenti a priemernosť študentov bránia tvorivej atmosfére na školách a vyvolávajú kolotoč: Akreditačná komisia požaduje garantov, VŠ generujú docentov a profesorov, akreditačná komisia to kritizuje a viac kontroluje,... PV tvrdí, že ozdravenie verejných finanční nemôže byť bez hospodárskeho rastu a vytvárania nových pracovných miest, že rast je nutný pre udržanie európskeho sociálneho modelu. Práve tento model priniesol desiatky miliónov nezamestnaných a iné problémy. Z diskusie teológa T. Halíka a ekonóma V. Belohradského bez komentára odcitujem: „Komunizmus bol a kapitalizmus je orientovaný na stály ekonomický rast. Ten nemá zmysluplný cieľ, nedokáže vyriešiť mnohé problémy. Žiadna vláda nemôže navrhnúť pokles rastu, bol by to jej koniec. Problémy akými sú globalizácia, nezamestnanosť, diktatúra finančných trhov, sociálne otázky, sa nedajú riešiť v rámci hodnôt západnej civilizácie, pretože tieto hodnoty sú príčinou týchto problémov.“ Slovensko by malo viac jazdiť na pol plynu. V r. 1990-92 sme mali vyrovnaný federálny rozpočet, dnes sme od neho vzdialení. V časti o zahraničí oceňujem snahu o ekonomickú diplomaciu. Je dôležitá, aj keď kariérni diplomati sa k nej nemajú. PV tvrdí, že sme stabilným a spoľahlivým členom NATO. Na obranu však dávame iba 1,1% HDP, hoci sme sľúbili 2%, na modernizáciu armády dávame 7% namiesto 20%. Zastanem sa vojakov a policajtov, ktorých hlas malo počuť. Nie sú medzi nimi bohatí ľudia, nemajú super autá, bývajú v činžiakoch, často nasadzujú svoje životy v službe štátu a my na nich príliš šetríme. Keď sme ohrození, vzývame Boha a armádu, ale keď ohrozenie skončí, zabudneme na nich. PV tvrdí, že sme dosiahli maximálnu možnú integráciu v EÚ. Nie je to tak, stále sme v sérii B. V poľnohospodárskych dotáciách preferencia západných štátoch pokračuje, ich dotované potraviny vytláčajú naše, chodíme ich kupovať, aj benzín, do susedných štátov. Treba sa snažiť zmenšiť byrokraciu pri žiadosti o eurofondy, odbúrať nelegálne provízie. Zišla by sa vzorová žiadosť pre obce, veď každá má ten istý projekt, napr. revitalizáciu, ale musí ho sama podávať. Byrokraciu máme aj my, ZKS nedávno na Úrad vlády podalo žiadosť, prílohy mali označenia a, b, c, ... t, u, v. Seniorov nechali behať po poisťovniach a úradoch, podpisy nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Úrady žiadateľom nedôverujú, štátna správa, samospráva, polície, súdy, atď., hádžu na ľudí neúmerné bremená a poplatky. Spomeniem ešte náš vzťah k Ukrajine. Dáva si vlastné góly, exemplárnym príkladom je prípad hladujúcej expremiérky Tymošenkovej, ktorú z politických dôvodov perzekvujú. Zrušilo sa stretnutie prezidentov v Jalte, hrozí masový bojkot ME vo futbale. Baroso, Merkelová, Medvedev, Klaus a ďalší politici sa vyjadrili, Slovensko mlčí. Navrhujem, aby sme schválili toto uznesenie: Národná rada SR vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou expremiérky Júlii Tymošenkovej a žiada ministra zahraničia SR o zaujatie stanoviska k tejto kauze a o urýchlený diplomatický dialóg s Ukrajinou. NR SR nezačala zle, prevláda vecná diskusia, neskĺzla do zvád a populizmu. Som optimista, 22 rokov žijeme slobodne, môžeme si všetko povedať, napísať, publikovať, môžeme cestovať, podnikať a zariadiť si život podľa svojich predstáv. Aj keď sa tieto šance týkajú skôr mladších, aj seniori ich majú. Rozprávku o troch grošoch treba zmeniť na štyri groše a viac aplikovať heslo: „Mladí rýchlo bežia, ale starí poznajú skratky.“ Na rozdiel od mojich predrečníkov, pomodlím sa za vás doma, ale už sa niekoľkí poslanci dohovorili, že sa v parlamente budeme spolu modliť a meditovať. Ste tam vítaní, isto nám to potom pôjde lepšie.
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Možno už nastal čas na paniku

Hrádza proti liberalizmu má pohodlnú väčšinu.


Už ste čítali?